POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁAZałożycielem wspólnoty Pomocników Maryi Matki Kościoła
jest

Błogosławiony  STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

PRYMAS POLSKI
(1901-1981).


26 sierpnia 1969 roku, na Jasnej Górze poprzez odczytanie listu - powołał ruch do życia.
„Prymas Polski wzywa ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i chrześcijańskiej Ojczyźnie przez Bogarodzicę, Matkę Kościoła”.
Pragnął, aby Pomocnicy wsłuchiwali się w głos Kościoła i Jego Pasterzy, przyjmując to, czym żyje Kościół jako swoje zadanie.
Mają pomagać, ale pomagać z Maryją i tak jak Maryja.Mają ewangelizować z Nią i tak jak Ona.


„Zwyciężyłaś – zwyciężaj ”!!! – to hasło Pomocników Matki Kościoła.

Jest to ruch duszpasterski,
którego członkowie pomagają Kościołowi w jego posłudze
i służą Ojczyźnie przez Bogarodzicę, jego Matkę.


RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę.  Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.


CEL ZAŁOŻENIA PMK:

W liście pasterskim do ludzi Prymas kieruje się z prośbą o pomoc dla Kościoła przez Maryję.

Wszyscy ochrzczeni mają obowiązek a p o s t o l s t w a.

Najlepszym wzorem jest Maryja, która oddanych sobie ludzi kieruje trudną drogą.

Ruch PMK posiada swój statut.

Podstawowe informacje o Ruchu:

- Statut Ruchu

- List założycielski

- Milenijny Akt Oddania

- Historia

- Inne dokumenty i materiały

Można znaleźć na ogólnopolskiej stronie Pomocników Matki Kościoła    www.ruchpmk.pl


KODEKS POMOCNIKA MARYI MATKI KOŚCIOŁA

I. ODDAJE SIĘ OSOBIŚCIE MARYI, MATCE KOŚCIOŁA, JASNOGÓRSKIEJ PANI   W  MACIERZYŃSKĄ  NIEWOLĘ MIŁOŚCI:

-        Jej rozporządzania na rzecz Kościoła.

-        Odtąd należy do Niej jako własność. Jej własność, którą może się posługiwać dla sprawy swojego Syna w zbawieniu świata.

-        Pomocnik często ponawia Akt Oddania się, żyjąc w stałym zjednoczeniu z Chrystusem i  Maryją.

-        Wszystko przyjmuje z Jej dłoni dla Kościoła.

-        Jest wierny modlitwom Maryjnym.

II. STAJE PRZY MATCE KOŚCIOŁA DO POMOCY KOŚCIOŁOWI CHRYSTUSOWEMU:

-        W Kościele widzi żyjącego na ziemi Chrystusa

-        Przyjmuje na siebie współodpowiedzialność za Jego losy, Jego rozwój w Polsce i na świecie

-        Wspiera Kościół : Lud Boży, Ojca Świętego, Kardynałów, Biskupów, kapłanów i świeckich

-        Wspiera poprzez coraz większą miłość, zaufanie, obronę wiary i praw Kościoła

-        Często i żarliwie się modli za Kościół, ofiarowując swe cierpienia i wyrzeczenia w Jego intencji

-        Jest posłuszny pasterzom Kościoła

-        Poznaje naukę Kościoła

-        Dochowuje wierności Przykazaniom Bożym i Kościelnym

-        Jest żywym członkiem poprzez życie w Łasce, częstą Spowiedź i Komunię Świętą

-        Uczestnictwo w Eucharystii, katechezach, rekolekcjach

III. POMAGA OJCZYŹNIE MODLITWĄ:

-        Oddaje Polskę matce Kościoła i Królowej Polski

-        Ubezpiecza wiarę narodu w dłoniach Maryi

-        Czyni wszystko, aby Polska pozostała wierna Bogu i Kościołowi. Katolicką postawą w środowisku codziennym, w domu, w szkole, w zakładzie pracy, na uczelni : wszędzie, gdzie się znajdzie : odważnie słowem i czynem

IV. POMAGA KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI:

-        Pomocnik pamięta, że w każdym człowieku żyje Chrystus

-        Pomocnik jest wrażliwy na wszystkie potrzeby i cierpienia bliźnich

-        Niesie Boga

-        Umacnia wiarę

-        Krzepi nadzieję

-        Jest odpowiedzialny za zbawienie innych

-        Każdego napotkanego człowieka oddaje Maryi ( Maryjo, oddaję Tobie tego człowieka)

-        Powierza Maryi wszystkie sprawy (… Maryjo oddaję Tobie chorego,którego obok mnie wiozło pogotowie, oddaję Tobie......)

-        Okazuje życzliwość, dobroć, miłość

-        Jest przedłużeniem Maryi i Jej  Syna na ziemi


OBOWIĄZKI POMOCNIKA MARYI MATKI KOŚCIOŁA

  1. Nieść pomoc z Maryją
  2. Nieść pomoc Kościołowi
  3. Miłować Kościół
  4. Nieść pomoc bliźnim
  5. Posłuszeństwo Kapłanom


MODLITWY POMOCNIKA MATKI KOŚCIOŁA

Każdy Pomocnik szczególnie umiłował sobie modlitwy Maryjne, jako że chcemy z Maryją iść za Jezusem i do Jezusa.

-        Akt Oddania Matce Bożej                                             - Litania Loretańska

-         Różaniec                                                                       - Pod Twoją Obronę

-         Anioł Pański                                                                  - Pozdrowienie Anielskie

-        Apel Jasnogórski                                                            - Magnificat

-        Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP


AKT  ODDANIA  SIĘ  MATCE  BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie  w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę
posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami  niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twojego Syna
i zawsze zwyciężasz !

Spraw więc,
Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina,
parafia  i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem
Twego Syna i Twoim.

Amen.


Pomocnicy Matki Kościoła Archidiecezji Poznańskiej 

 

Szanowni Państwo, nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie wiecej na temat polityki cookies.

Akceptuje pliki cookie w formie przewidzianej przez strone