DOFINANSOWANIE
dla
pw. Św.  JÓZEFA OBLUBIEŃCA  NMP

Logo dofinansowanie remontu kościoła św Józefa w Obornikach


Miło nam poinformować iż w dniu 13 grudnia 2012 r. nasza parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP podpisała w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.:

Modernizacja zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Obornikach.

Kwota, pochodząca ze środków Programu Operacyjnego, nazywanego w skrócie „PO Ryby”, jaką udało się pozyskać to 291.675,41 zł, co stanowi 85% kosztów zadania. Zostanie ona przeznaczona na: oczyszczenie elewacji z nawarstwień, pokrycie nieosłoniętych murów blachą miedzianą, renowację elewacji ceglanej polegającą na uzupełnieniu tynku w blendach, fryzie oraz ubytków w cegłach, spoinowanie wątku ceglanego spoiną mineralną o zbliżonej spójności do istniejącej, osuszenie fundamentów wraz z izolacją, hydrofobizację murów.


POWAŻNY REMONT BYŁ KONIECZNY!

Kochani, nasza zabytkowa świątynia pięknieje, a to w związku z prowadzonymi pracami remontowymi elewacji. Z różnych rozmów wynika jednak, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż prowadzone prace podjęte zostały nie tylko dla upiększenia, ale przede wszystkim dla ratowania budynku kościoła oraz zapewnienia bezpieczeństwa wchodzącym do niego i przechodzącym obok. Ale, po krótce o całości:


Gołym okiem już dawało się zauważyć, że wewnątrz kościoła, pomimo solidnego dachu, pojawiają się w wielu miejscach zacieki. Był to skutek wody wsiąkającej w mury przez wysokie szczyty, tzw. murki ogniowe oraz przez parapety poniżej wielkich okien z witrażami. To m.in.  powodowało też, że z blend wypadał tynk, że kruszyły się spoiny i cegły. Te obserwacje, jak i rozmowy z fachowcami oraz przedstawienie problemu Parafialnej Radzie Ekonomicznej spowodowało decyzję o konieczności działania. Plan zakładał sporządzenie dokumentacji projektowej dla wykonania renowacji elewacji ceglanej polegającej na oczyszczeniu i uzupełnieniu tynku w blendach i fryzie oraz pomalowaniu ich, spoinowania wątku ceglanego spoiną mineralną, usunięcia glonów i porostów, przeprowadzenia hydrofobizacji, osuszenia i izolacji części fundamentów, obłożenia części murów blachą miedzianą. Po staraniach w 2011r., najpierw w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, później w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ostatecznie udało się zdobyć dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” w Wągrowcu.


Dnia 13.12.2012r. nasza parafia podpisała w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Obornikach". Warto w tym miejscu przypomnieć, że nasz kościół jest jednym z miejsc wchodzących w skład wytyczonej przez Gminę Oborniki ścieżki historyczno-edukacyjnej. Kwota, pochodząca ze środków „Programu Operacyjnego Ryby”, jaką udało się pozyskać to 291.675,41 zł, co stanowi do 85% kosztów zadania. Oznaczało to, że z naszej strony musimy zainwestować, co najmniej 15% tej kwoty. Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi pozwoleniami kosztowało 48 tys. zł. Koszt robót został oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 362 951,01 zł. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku okazało się, że cena za wykonanie planowanych robót może być niższa.


Zaplanowane prace remontowe zostały wykonane w terminie, a kosztorys podwykonawczy wyniósł 245 890,74 zł. Osuszenie i izolacja fundamentów kościoła przeprowadzona od strony cmentarza wymagała nadzoru archeologa, a to dodatkowe koszty. Zabezpieczenie i estetyka świątyni znacznie się poprawiły, a ukończone dzieło zostało odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 13.06.2014r. Pierwotnie, projekt zakładał jedynie prace przy kościele. Renowacja wieży nie była wcześniej przewidywana, ponieważ bardzo mocno przekracza to nasze możliwości finansowe. Rozszerzenie zakresu robót, polegające na renowacji elewacji wieży kościoła stanowiącej integralną część obiektu, zaczęliśmy brać pod uwagę, gdy okazało się, że po zakończeniu tego etapu zostały jeszcze z dofinansowania prawie 63 tys. zł., a oględziny wieży z wysięgnika wykazały, że wieża jest w stanie wymagającym bardzo pilnego remontu.


Szczególnie dramatycznie wyglądały miejsca w okolicach zegara z wszystkich trzech stron, zarówno parapety, blendy, jak i cegły, które miejscami można było wyciągać z muru. Aby wykorzystać te 63 tys. zł. podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu prac, z tym że biorąc pod uwagę, jak drogie jest choćby ustawienie rusztowań, trzeba wykonać tych prac na wysokości, jak najwięcej. Oznacza to, że pieniędzy zabraknie nam sporo, bo wzięliśmy się za to, co bardzo mocno przekracza nasze możliwości finansowe. Przypomnę, że przychody i rozchody finansowe naszej parafii pozwalają na inwestycje przeznaczać od 20 do 25 tysięcy rocznie, a wszystko powyżej tej kwoty powoduje długi. Po sporządzeniu tzw. protokołu konieczności wykonania prac, ten sam wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy uzupełniający. Wtedy musieliśmy starać się o nowe pozwolenie Konserwatora Wojewódzkiego, a później o zgodę w Urzędzie Marszałkowskim i podpisać tamże aneks do umowy. Materiały oraz technologia prowadzonych robót jest taka sama, jak w przypadku wyremontowanej części kościoła.  Podpisany aneks przewiduje rozliczenie dofinansowania do 30.09.2014r., czasu więc na wykonanie i rozliczenie robót mało.


W tym miejscu bardzo dziękuję z serca płynącym „Bóg zapłać” wszystkim interesującym się naszymi remontami, wszystkim wspierającym modlitwą i ofiarami te prace, ofiarami składanymi na tacę, składanymi indywidualnie, złożonymi na konto parafialne oraz dziękuję serdecznie wszystkim doradcom, wykonawcom i nadzorującym.


Ks. Rafał Banaszak

Logo dofinansowanie remontu kościoła św Józefa w Obornikach


 

Szanowni Państwo, nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie wiecej na temat polityki cookies.

Akceptuje pliki cookie w formie przewidzianej przez strone