Oborniki, dnia: ….......................OŚWIADCZENIE Ja................................................................................, ur:.....................................................................

/ Imię i nazwisko / / Data urodzenia /

PESEL:...................................................................................................

Adres zamieszkania: ….............................................................................................................

Telefon kontaktowy:..............................................................Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Najlepsze ujęcie podczas wspólnego wędrowania po Leśnej Izbie Edukacyjnej – Ferie ze Św Józefem AD 2014 ” i akceptuję jego treść, oraz zapewniam, że:

- posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby (nie naruszam praw autorskich osób trzecich) - nie naruszam dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

    …....................................................

/ data i odręczny podpis /Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…....................................................

/ data i odręczny podpis /

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

…....................................................

/ data i odręczny podpis /

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie poprzez publikację zdjęć mojego autorstwa. Niniejsza zgoda odnosi się wyłącznie publikacji w gazecie parafialnej, na stronie internetowej Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach i dla potrzeb UPKS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych.…....................................................

/ data i odręczny podpis /ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYMWyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................... …...(Imię i nazwisko) w Konkursie Fotograficznym „Najlepsze ujęcie podczas wspólnego wędrowania po Leśnej Izbie Edukacyjnej – Ferie ze Św Józefem AD 2014 ”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających

z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…....................................................

/ data i odręczny podpis /
 

Szanowni Państwo, nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie wiecej na temat polityki cookies.

Akceptuje pliki cookie w formie przewidzianej przez strone