REGULAMIN


KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. Organizatorami konkursu są : Uczniowsko – Parafialny Klub Sportowy i Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy brali udział w I tygodniu Ferii ze Św. Józefem.

 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 26 – 29 regulaminu, oraz zapewnia, że:

  - posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

  - nie narusza praw autorskich osób trzecich,

  - nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych

  dóbr prawnie chronionych.

 6. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

 7. Technika wykonania prac jest dowolna.

 8. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną przez Internet, bądz nagrane zdjęcia na płycie dostarczyć do biura parafialnego

 9. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie załączników do listu elektronicznego.

 10. Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 11. Tytuł maila /listu elektronicznego należy podać: Konkurs Foto_ nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora.

 12. W treści mailu musi być wpisane: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy.

 13. Dodane załączniki: oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

  BRAK PODPISU POD JEDNYM Z OŚWIADCZEŃ DYSKWALIFIKUJE Z KONKURSU !

 14. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa do nadesłanych prac.

 15. Zdjęcia należy nadsyłać końca lutego 2014

 16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9.03.2014, po Mszy o godz 12:00

 17. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. Nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

 18. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

 19. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 20. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Parafii, oraz w Parafialnej Gazetce „Józek”

 21. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na stronach internetowych: naszej Parafii.

 22. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 24. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 25. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 26. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. ( Oświadczenia należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać do organizatora)

 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

 28. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 29. Regulamin jest do dostępny w Parafii oraz na stronie internetowej organizatora.

 

Szanowni Państwo, nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie wiecej na temat polityki cookies.

Akceptuje pliki cookie w formie przewidzianej przez strone